با آغاز بهار و فرا رسيدن سال نو مادران هشت تن از دانشجويان زندانی در اوين سفره هفت سين خود را، در مقابل زندان اوين پهن کردند.

 مادران احسان منصوری، احمد قصابان، مجيد توکلی، صباح نصری، هدايت غزالی، سعيد فيض الله زاده، ابوالفضل جهاندار و سعيد درخشندی عکسهايی از فرزندان زندانی خود را نيز در کنار سفره هفت سين گذاشته بودند.