مسئولان سازمان تشکلهای کارگری و کارفرمايی استان فارس، که برای تشکيل يک نهاد صنفی کارگری به يکی از سازمانهای زيرمجموعه شهرداری شيراز رفته بودند، از سوی عوامل حراست شهرداری شيراز مورد ضرب و شتم قرار گرفتند.

بنا به گزارش پايگاه خبری دسترنج، چندی پيش رئيس و معاون سازمان تشکلهای کارگری استان فارس با قرار قبلی برای برگزاری انتخابات و تشکيل شورای اسلامی کار در سازمان خدمات موتوری شهرداری به اين سازمان مراجعه کردند، و در هنگام اخذ رای از سوی عوامل حراست اين سازمان مورد ضرب و شتم قرارگرفته و به بيرون از سازمان هدايت شدند.