دو سرنشين فضاپيمای امريکايی اندِ ورپس از ساعتها کار در فضای آزاد در بيرون ايستگاه بين المللی فضايی موفق شدند دو دست آدمک غول پيکر «دکستر» را به بدنه اش وصل کنند.

اين آدمک ۲۰۰ ميليون دلاری را دانشمندان کانادايی ساخته اند.

ريچارد لينهان و مايکل فورمن دو فضانورد امريکايی فضاپيمای انديور که بامداد امروز (يکشنبه) کار روی دستان سه متری دکستر به منظور اتصال به بدنه آدمک را آغاز کردند، موفق شدند به هدف خود دست يابند و اين آدمک را که بسيار شبيه انسان است آماده همکاری با ايستگاه فضايی به منظور تعميرات بدنه ايستگاه در آينده کنند. هرچند به خاطر دور شدن يکی از پيچ ها از دسترس مايکل فورمن ساعتی تاخير در برنامه پديد آمد، اما سرانجام دستهای آدمک وصل شد.

پيش از اين نيز تاخير دو روزه ای به خاطر نصب کابل برق آدمک پيش آمد.

وظيفه بعدی اين فضانوردان نصب يک قطعه محافظت کننده ايستگاه است که ساخته دانشمندان ژاپنی ست.

فضاپيمايان براساس برنامه طی ماموريت دو هفته ای سفينه اندورسه نوبت ديگر در فضا به کار خواهند پرداخت.