دکتر عليرضا نوری زاده، روزنامه نگار مقيم لندن در پاسخ به سئوال خبرنگار شبکه خبری فارسی صدای آمريکا، روند هشتمين دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی ايران را مورد بررسی قرار می دهد.