مرتضی الويری، سفير پيشين جمهوری اسلامی ايران در اسپانيا و يکی از رد صلاحيت شدگان اين دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی با اعلام آمادگی برای اقامه دعوی از نهاد شورای نگهبان و هيات های اجرايی و نظارت خاطر نشان کرده است که تنها دليل رد صلاحيتش انتقاد از عملکرد اقتصادی دولت نهم بوده است.