در ادامه جلسات آژانس بين المللی انرژی اتمی در شهر وين، سه کشور اروپايی در بيانيه ای بار ديگر پيرامون برنامه هسته ای جمهوری اسلامی ايران ابراز نگرانی کرده اند.