در پی ممانعت مقامات اسلامی ايران از  خروج خانم پروين اردلان، فعال جنبش زنان و روزنامه نگار ايرانی، از خاک ايران برای سفر به سوئد و دريافت جايزه معتبر "Olof Palme" خانم فريبا داوودی مهاجر، روزنامه نگار و فعال حقوق بشر، در گفتگويی انحصاری که رامش با وی انجام داده است واکنش خود را در اين زمينه بيان می دارد و نيز از وضعيت جنبش زنان ايران در آستانه روزجهانی زن سخن به ميان می آورد.