پرویز مشرف رئيس جمهوری پاکستان می گوید پارلمان را ظرف ۱۰ روز افتتاح خواهد کرد. این اقدام یک گام اصلی در تشکیل دولت جدید تلقی می شود و مشرف روز جمعه در سخنانی در استان سند، در جنوب شرقی پاکستان، گفت او از دولت ائتلافی آینده، تا زمانی که صلح و آرامش حفظ شود، پشتیبانی خواهد کرد. مشرف هدف انتقادهای دو حزبی که متحدان او را در انتخابات پارلمانی ماه پیش شکست دادند، قرار داشته است.

حزب مردم، که رهبری آنرا اینک آصف علی زرداری شوهر بی نظیر بوتو نخست وزیر سابق بر عهده دارد، بیشترین شمار رای ها را بدست آورد، با این حال هنوز کاندیدایی را برای پست نخست وزیری معرفی نکرده است، و برای تشکیل یک دولت ائتلافی با حزب مسلم لیگ، برهبری نواز شریف ، و حزب کوچکتر دیگری مذاکره می کند.

روز پنجشنبه، ژنرال اشفق پرویز کیانی فرمانده ارتش پاکستان گفت نیروهای مسلح از قانونگزاران جدید پشتیبانی خواهند کرد. او همچنین این شایعه را که بین ارتش و مشرف شکاف افتاده است رد کرد و گفت چنین رویدادی به مصلحت کشور نخواهد بود.