بنا به گزارش روزنامه شرق الاوسط به نقل از نيروهای امنيتی يمن اين قايق پس از آن بازداشت شد که اطلاعاتی از سوی شهروندان يمنی مبنی بر مشاهده يک گروه ايرانی دريافت شد.

بنا بر اين گزارش منابع يمنی بر اين باورند که افراد دستگير شده فروشندگان مواد مخدر هستند و در همين ارتباط مقدارکمی هم مواد مخدر به همراه يازده سرنشين ايرانی کشف شده است.