منابع فلسطينی می گويند وقوع انفجاری در نوار غزه، يک عضو ارشد گروه جهاد اسلامی و شش فلسطينی ديگر را به هلاکت رسانيد.

دراين حادثه که روزجمعه روی داد، حدود ۴۰ نفر نيز مجروح شدند. انفجار ، خانه فرمانده جهاد اسلامی را منهدم ساخت و به چند خانه اطراف نيز در يک اردوگاه آوارگان در نزديکی شهرغزه آسيب وارد آورد.

جهاد اسلامی و شاهدان عينی وقوع اين انفجار را ناشی ازيک حمله موشکی اسرائيل می دانند. ارتش اسرائيل هنوزنظری دراين زمينه ابراز نداشته است و ساير گزارش ها حکايت از آن دارد که علت انفجار هنوز روشن نشده است.

درهمين حال، يک مقام بلندپايه سازمان ملل متحد درامورانسانی می گويد روز جمعه از نوار غزه ديدار کرد و از ميزان رنج و عذاب فلسطينيان که ازمحاصره نوار غزه ازسوی اسرائيل ناشی شده است، تکان خورده است. وی ازاسرائيل خواست با گشودن گذرگاه های مرزی، اجازه دهد که ساکنان نوار غزه غذا و ساير مايحتاج خود را فراهم آورند.