خبرگزاريهای ايران ميگويند مقامات، چند اصلاح طلب سرشناس رد صلاحيت شده برای کانديدائی در انتخابات پارلمانی ماه آينده را، واجد شرايط شناخته اند.

 وسائل ارتباط جمعی ايران امروز خبر دادند نوه آيت الله روح الله خمينی، رهبر فقيد انقلاب، يکی از بازگشتگان از گروه رد صلاحيت شده هاست. علی اشراقی جزو دو هزار و دويست کانديدای عموما اصلاح طلبی بود که وزارت کشور جمهوری اسلامی آنان را از رقابت در انتخابات چهاردهم مارس منع کرد.

 شورای نگهبان ، عالی ترين مرجع نظارتی جمهوری اسلامی ، روز سه شنبه گفت دويست و هشتاد نفر از رد صلاحيت شدگان را واجد شرايط شناخته است.

 وسائل ارتباط جمعی ايران ميگويند مرتضی حاجی وزير پيشين اصلاح طلب، و عبدالله ناصری سخنگوی ائتلاف احزاب اصلاح طلب نيز جزو بازگشتگان به فهرست واجد شرايط ها هستند. اما اکثر فعالان طرفدار دمکراسی کماکان از صحنه رقابت دوراند .

 مقامات جمهوری اسلامی ايران می توانند افرادی را که تشخيص بدهند وفاداری کامل به سيستم حکومت اسلامی نشان نداده اند رد صلاحيت کنند .

 شورای نگهبان قرار است روز بيست و دوم فوريه فهرست ديگری از کانديداهای واجد شرايط برای شرکت در انتخابات را منتشر کند . معلوم نيست به آن فهرست تعداد بيشتری از رد صلاحيت شده ها افزوده خواهند شد يانه.