بنا به گزارشهای موجود، بسياری از چهره های اصلاح طلب، از سوی هيات نظارتِ شورای نگهبان ردِ صلاحيت شده اند.

ابراهيم نبوی روزنامه نگار مقيم بلژيک، در گفتگويی تلفنی، رد صلاحيت نمايندگان انتخابات مجلس هشتم، از جمله بهزاد نبوی و آرمين را عجيب نمی داند، و خاطرنشان  کرده که آقای پورمحمدی به محض ورودش به وزارت کشور عنوان کرده که:« من آمده ام به وزارت کشور، تا نگذارم واقعه ای مثل دوم خرداد تکرار شود.» پس طبيعی است که صلاحيت اين افراد را هم رد می کند.

ابراهيم نبوی، تحريم انتخابات در طی چهار يا پنج سال گذشته را يک واکنش بيهوده، موهوم و بی نتيجه دانسته است. وی در پاسخ به اين پرسش  که آيا از ميان غربال های متعددی که برای گزينش نمايندگان مردم توسط دولت گذاشته شده، اين نمايندگان مردم هستند که به خانه ملت راه می يابند، يا نمايندگان دولت، گفته است: " خير، اين مجلس نماينده ملت نيست، البته اين انتخابات را هم  صرفا دولت برگزار نمی کند، حکومت برگزار می کند، چون شورای نگهبان جزوی از دولت نيست، بلکه جزوی از حکومت است و بدتر از همين دولت هم هست..."