يک مقام روسيه ميگويد مسکو معتقد است آمريکا از سيستم دفاع موشکی به عنوان ابزاری برای جاسوسی از زرادخانه اتمی روسيه استفاده خواهد کرد.

سرگئی کيسليکا معاون وزارت امورخارجه روسيه امروز به خبرگزاری اينترفکس گفت قصد نهائی اين سيستم نظارت بر سيستم های بازدارنده روسيه است.

وزير امورخارجه لهستان روز جمعه گفت وی بطور اصولی با آمريکا در باره برنامه استقرارسيستم دفاع موشکی در لهستان به توافق رسيده است.

 آمريکا در نظر دارد برای محافظت عليه حملات موشکی دولت های موسوم به ياغی و قانون شکن، نظير جمهوری اسلامی ايران، ده موشک رهگير را در لهستان، و رادار هدايت کننده آنها را در جمهوری چک مستقر کند.

 روسيه قويا با سيستم دفاع موشکی آمريکا که ولاديمير پوتين رئيس جمهوری روسيه مدعی است مرکز و شرق اروپا را بی ثبات ميکند، مخالف است.