مقامات آمريکائی ميگويند گزارشها از کشته شدن يک فرمانده القاعده در يک حمله موشکی در مرز افغانستان و پاکستان حکايت دارد.

 مقاماتی معرفی نشده در تشکيلات اطلاعاتی پاکستان در شهرک ميران شاه امروز گزارش داده بودند که به اعتقاد آنها ابو ليث ال ليبی، اوايل هفته، در جريان اصابت موشکی که از يک هواپيمای بی سرنشين ارتش آمريکا به يک مخفيگاه القاعده در ناحيه ايل نشين وزير ستان شمالی شليک شد، کشته شده است.

 دست کم دوازده ستيزه گر، از جمله چند عرب و تبعه آسيای مرکزی، در آن حمله هوائی در نزديکی شهرک مير علی کشته شدند.

وزارت دفاع آمريکا در اين باره اظهار نظر نکرده است .

گفته ميشود ال ليبی ، که يک ليبيائی است ، چندين توطئه عليه نيروهای آمريکا و ائتلاف، ازجمله بمب گذاری سال گذشته در يک پايگاه نظامی آمريکا در افغانستان را طراحی کرده بود.