مصطفی تاج‌زاده عضو شورای مرکزی جبهه مشارکت، درباره انتخابات مجلس گفت عملکرد هيا‌ت های اجرايی انتخابات در فرمانداريها اين سخن اصلاح‌طلبان را ثابت کرده، که اصولگرايان فقط با چند چهرهِ راديکالِ اصلاح‌طلب مخالف نيستند بلکه آنان با انتخابات آزاد مشکل دارند، و هيچ نيرو و حزبی را غير از گروهِ خود برنمی ‌تابند. آنها خواهان حذف همه از ميدان رقابتهای انتخاباتی هستند.

به گفته تاج زاده از نظر اصولگرايان کُلِ اصلاح ‌طلبان و حتی بعضی داوطلبانِ جناح راست نيز که حاضر نيستند به نفع رقيبِ راستِ خود کنار روند، بايد حذف شوند که نکند رقابتِ دو نامزدِ اصولگرا موجب پيروزی نامزدهای غير اصولگرا شود.