به گفته پليس پاکستان امروز (دوشنبه) کالبد بيجان يک ديپلمات آمريکايی در منزل مسکونی اش در اسلام آباد کشف شد.

مقامات می گويند مرگ وی بر اثر اصابت گلوله بوده است.

مقامات پاکستانی هماکنون در حال بررسی اين واقعه هستند، اما می گويند به نظر می رسد که ديپلمات آمريکايی خودکشی کرده است.