فرمانده کل سپاه پاسداران جمهوری اسلامی ايران ميگويد سپاه بايد باانواع تهديدات روياروی جمهوری اسلامی مقابله کند.

سردارسرلشگر محمد علی جعفری درنهمين همايش سراسری هاديان و بيست وسومين همايش سراسری مسئولان سياسی سپاه گفت «يکی ازدغدغه های بخش سياسی سپاه، شناسائی عوامل ثبات بخش وتهديد زدائی از انقلاب و نظام اسلامی است.» به گفته فرمانده کل سپاه دشمنان انقلاب برای انتخابات پيش رو سرمايه گذاری کرده و درصدد آسيب پذيرکردن انقلاب اسلامی ايران هستند.