دکتر عليرضا نوری زاده، روزنامه نگار مقيم لندن در پاسخ به سئوال خبرنگار شبکه خبری فارسی صدای آمريکا، سفر هفته جاری پرزيدنت بوش به خاورميانه  را مورد بررسی قرار می دهد.