قايقها و هليکوپترهای تجسس ونجات در دريای کارائيب در حال جستجو برای پيدا کردن محل سقوط هواپيمائی هستند که روز جمعه در آبهای نزديک ونزوئلا دچار سانحه شد. هواپيما ۱۴سرنشين داشت.

سروان ادگار مارکز گفت،  «به ما گفته شد سرنشينان يکی از هواپيماهای تجسسی در ۶۰ کيلومتری لاگاريا چيزی شبيه لاشه هواپيمارا ديده اند. ماهم قايقی برای گردآوری آنچه که ديده شده است فرستاديم. هنوز نمی دانيم بايد چيزهای پيدا شده را بررسی کنيم تا مشخص شود به هواپيمای ناپديد شده تعلق دارد يا نه.»

نيروی دريائی دو قايق و نيروی هوائی چند فروند هليکوپتر به اطراف جزيره لوس راکز فرستاده اند.