میزان مرگ و میر ناشی از حوادث گاز گرفتگی در تهران ظرف ۹ ماه سال جاری ۲۰ درصد افزایش یافته است.

مهندس داوود براتی معاون حفاظت وپیشگیری از حریق و حادثه سازمان آتش نشانی تهران با اعلام ۹ درصد افزایش متوسط تلفات گاز گرفتگی در سال میگوید: در سال گذشته ۲۵۰ تا ۳۰۰ تن، تنها در استان تهران بر اثر گاز گرفتگی جان باختند که در بسیاری موارد، کلیه اعضای یک خانواده دچار مسمومیت شده اند.