روز شنبه، اعتصاب غذای دانشجويان دانشگاه اصفهان وارد ششمين روز خود شد.

حدود دوازده تن از دانشجويان دانشگاه اصفهان، در اعتراض به تعطيلی انجمن اسلامی و شورای صنفی دانشجويان از زمان انتصاب دکتر رامشت به رياست دانشگاه اصفهان، دست به اعتصاب غذا زدند که در نتيجه تهديد مسئولان دانشگاه و فشار خانواده های دانشجويان تعداد اعتصاب کنندگان به هفت تن رسيده است.

بنا به گفته محسن محمدی، يکی از دانشجويان دانشگاه اصفهان و از دانشجويان اعتصاب کننده، روز پنجشنبه احکامی از سوی کميته انضباطی دريافت کرده و تهديد به اخراج شده اند.

طبق اظهارات اين فعال دانشجويی، عليرضا داوودی و علی رهنما احکام دو ترم تعليق، و ارسلان صادقی، مازيار معصومی و علی اجاقی هر کدام به يک ترم تعليق، محکوم شده اند.

تاکنون هيچ يک از مسئولان دانشگاه حاضر نشده اند با دانشجويان ملاقات و يا به مطالبات آنان رسيدگی کنند.