دبیران کل دو سازمان بین المللی کارگری در نامه ای به آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران نگرانی شدید خود را از وضعیت جسمانی محمود صالحی فعال کارگری زندانی در سنندج ابراز داشتند و خواستار آزادی فوری او شدند.

گای رایدر دبیرکل کنفدراسیون بین المللی اتحادیه های آزاد کارگری و دیوید کاکرافت دبیرکل فدراسیون جهانی کارگران حمل و نقل، در این نامه همچنین با اشاره به وخیم بودن وضع سلامتی محمود صالحی و بازگرداندن وی به زندان در چنین شرایطی ابراز تاسف کرده اند.

 این در حالی است که پیش از این اتحادیه اروپا، سازمان عفو بین الملل، کنگره اتحادیه های کارگری بریتانیا به همراه سازمانهای حقوق بشر نسبت به زندانی بودن و وضعیت جسمانی محمود صالحی ابراز نگرانی کرده اند.