به گفته مقامات اندونزی، دستکم ۸۱ نفر بر اثر زمين روش و سيل ناشی از باران های شديدی که بر جاوا، جزير اصلی اندونزی، باريد اکنون يا ناپديد و يا کشته شده اند.

زمين روش در روستاهای پرجمعيت «کارانگانيار» و «ونوگيری» در مرکز جاوا رخ داد. به گفته مقامات محلی کارکنان امداد، سربازان و پليس در حال تلاشند تا وسايل و ماشين آلات سنگين را به روستاهای آسيب ديده برسانند، ليکن در اين راستا با راهبندان ناشی از زمين روش و سيلاب برخورده اند.

اغلب در اندونزی زمين روش روی می دهد، زيرا سالها جنگل زدايی باعث شده گياهان کمی رشد کند تا بتواند جلوی اين پديده را بگيرد.