تازه ترين خبرهای بدست آمده از عدنان حسن پور روزنامه نگار کردی که چهار ماه پيش به اتهام محاربه با خدا به اعدام محکوم شد حاکی از آن است که مقام های امنيتی و اطلاعاتی وی را برای شرکت در يک برنامه تلويزيونی و اعتراف به اتهاماتی که به وی نسبت داده شده است تحت فشار قرار داده اند.

بنا بر اين گزارش، مادر اين روزنامه نگار کرد نيز تحت فشار قرار گرفته تا فرزند خويش را راضی کند در برابر دوربين ظاهر شود و به آنچه از وی می خواهند اعتراف کند.

اين گزارش می افزايد مسئولان وزارت اطلاعات در چند روز گذشته چندين بار عدنان حسن پور را از زندان مرکزی سنندج به وزارت اطلاعات برده و از وی خواسته اند چنانچه با شرکت در يک برنامه تلويزيونی به جاسوسی عليه جمهوری اسلامی اعتراف کند زمينه آزادی وی را فراهم خواهند کرد.

تحت فشار قرار گرفتن عدنان حسن پور از سوی اداره اطلاعات استان کردستان برای انجام اعتراف تلويزيونی چند روز پس از ان شروع می شود که ديوانعالی کشور حکم اعدام هيوا بوتيمار، ديگر فعال مدنی را که همزمان با عدنان حسن پور دستگير و به اعدام محکوم شده بود، نقض و حکم اعدام عدنان حسن پور را تاييد کرده است.