مقامات پاکستانی از کشته شدن دست کم پنجاه نفر در انفجاری انتحاری در مسجدی در شمال غربی ناآرام کشور در جريان برگزاری مراسم عيد قربان خبر ميدهند، که بنظر ميرسد وزير پيشين کشور هدف آن بوده است .

مقامات ميگويند دهها نفر ديگر نيز در اين انفجار که امروز، جمعه، در مسجد داخل محوطه مسکونی متعلق به آفتاب شرپائو وزير پيشين کشور در محله چارصدا، در نزديکی پيشاور، در استان سرحدی شمال غربی رخ داد، مجروح شده اند.

پليس محلی ميگويد مهاجم خود را در صف نمازگزاران پشت سر شرپائو و پسر او منفجر کرد. يک سخنگو گفته بود پدر و پسر هردو جان سالم بدر بردند، اما گزارشهای بعدی حاکی از مجروح شدن پسر حکايت دارد.

پرويز مشرف رئيس جمهوری پاکستان ضمن تقبيح و محکوم کردن اين حمله از نيروهای امنيتی و تشکيلات اطلاعاتی خواسته است مسئولين را شناسائی و تعقيب کنند.

شاهدان ميگويند صحنه انفجار پوشيده از خون و اجساد تکه پاره شده بود.

اين دومين سوء قصد عليه جان شرپائو بود که يکی از متحدين آقای مشرف است، و در انتخابات پارلمانی ماه آينده برای کسب کرسی تلاش ميکند.

شرپائو هشت ماه پيش در حمله ای انتحاری که عليه يک اجتماع حزبی او در چارصدا انجام گرفت ، مجروح شده بود.

 انفجار امروز پس از دو انفجار همزمان در ماه اکتبر در مراسم استقبال از بی نظير بوتو نخست وزير پيشين و رهبر اپوزيسيون از سفر تبعيد، که به کشته شدن صد و سی و نه نفر منجر شد ، مرگبار ترين حمله محسوب ميشود.

 خشونت در شمال غربی پاکستان از ژوئيه گذشته که نيروهای امنيتی پاکستان ستيزه گران مسلح طرفدار طالبان را از مسجد افراطی لعل در اسلام آباد بيرون راندند شدت گرفته است.

 سربازان پاکستانی در هفته های گذشته ستيزه گران را از شهرک های کوچک در سوات والی ، تفرجگاه مورد توجه توريست ها در شمال غربی بيرون کردند. ارتش ميگويد قريب سيصد ستيزه گر در جريان عمليات کشته شدند.

در طول سال گذشته ستيزه گران اسلامی بارها ارتش و مقامات ارشد دولت آقای مشرف را که يک متحد اضلی در جنگ تحت رهبری آمريکا عليه تروريسم است، هدف گرفته اند.