در برنامه زير ذره بين دکتر عليرضا نوری زاده، روزنامه نگار و تحليل گر مسائل سياسی در پاسخ به سئوال فرج اردلان از بخش فارسی صدای آمريکا، بيانات پرزيدنت بوش در رابطه با ارسال سوخت هسته ای به بوشهر و تاکيد در توقف غنی سازی اورانيم را مورد بررسی قرار می دهد.