زلزله ای ملايم که امروز، پنجشنبه، پايتخت ترکيه را لرزاند به بعضی از ساختمانها در يک روستای مجاور آسيب هائی جزئی وارد ساخته است. هنوز گزارشی داده نشده است که حاکی از بروز جراحتی باشد.

زمين شناسان در ترکيه ميگويند مرکز اين زلزله پنج و هفت دهم ريشتری، شهرک بالا در هفتاد کيلومتری جنوب آنکارا بود.

زلزله پيش از ظهر به وقت محلی رخ داد و به بعضی خانه ها در روستای سيراپينر آسيب رساند.