مجمع عمومی سازمان ملل متحد قطعنامه منع جهانی مجازات اعدام را با ۱۴۴ رای موافق و ‏‏۵۴ رای مخالف و ۲۹ رای ممتنع تصويب کرد.

تعداد آرای مثبت در اين دور از راي‌گيری به نسبتِ ‏دور پيشين که در ماه گذشته در کميته سوم برگزار شده بود افزايش يافت. ‏

بان ‌گی ‌مون، دبيرکل سازمان ملل در اين باره گفت رأی امروز نشانگر يک گام شجاعانه توسط جامعه‌ی ‏بين‌المللی است.

جمهوری اسلامی ايران يکی از بالاترين تعدادِ اعدام در جهان را دارد.