هزاران ترک مدافع سکولاريسم، در اعتراض به يک قانون جديد قضائی در آنکارا دست به تظاهرات زدند و خواستار آن شدند که دادگاه های ترکيه از نفوذ سياسی و مذهبی بايد آزاد بمانند.

وکلا و قضات، تظاهرات روز يکشنبه را در پايتخت رهبری می کردند و شعارهايی، مبنی بر اينکه ترکيه سکولار است و بايد سکولار باقی بماند، سر می دادند.

اوايل ماه جاری، پارلمان ترکيه اين لايحه قضائی را تصويب کرده و به امضای عبدالله گل رئيس جمهوری ترکيه رسانده است. وضع قانون جديد مراحل انتصاب قضات و دادستان های قانونی دولتی را در مسيری قرار می دهد که مخالفان می گويند دادگاهها را سياسی و به سيستم سکولار ترکيه خدشه وارد می کند.

اعتراضات روز يکشنبه، بازتابی از تظاهرات اوايل سال جاری است که در آن معترضان، حزب حاکم عدالت و توسعه را به کم رنگ کردن جدايی ميان مذهب و دولت متهم کرده بودند.