يک مرد چينی که پسرش  از بيماری آنفلوآنزای مرغی درگذشت  ويروس همين  بيماری را دارد، و اين موجب  تشديد  نگرانی در مورد احتمال انتقال ويروس از انسان  به انسان  شده است.

دانشمندان مدتهاست نگران اند که ويروس مرگبار H5N1 بتواند تغيير شکل بدهد ، و  انتقال انسانی آن، به شيوع بيماری در سطحی گسترده و جهانی منجر شود.

شين هوا، خبرگزاری دولتی چين، ميگويد  پسر  بيست و چهار ساله اين مرد که امروز معلوم شد ويروس H5N1   دارد روز دوم دسامبر از بيماری آنفلوآنزای مرغی درگذشت.

در استان و محلات و مرغداريهای  نزديک به محل سکونت اين پدر و پسر موردی از آنفلوآنزای مرغی گزارش نشده بود و همين امر موجب نگرانی دانشمندان شده است که اين دو چگونه به ويروس آلوده شده اند. 

يک احتمال آن است که منبع  آلوده شدن پدر و پسر به ويروس، مشابه و  يکسان باشد. سازمان جهانی بهداشت بيست و شش مورد آلودگی به ويروس آنفلوآنزای مرغی را در ميان مردم چين در سالهای اخير گزارش داده است که هفده مورد به مرگ منجر شده است.