آنگلا مرکل صدراعظم آلمان در گفتگو با يک مجله معروف آلمانی گفت تحريم ها عليه ايران نبايد تنها از طرف آلمان باشد.

وی در اين گفتگو پس از بررسی سياست خارجی آلمان، موضوع تحريم ها عليه ايران را مطرح ساخت و اظهار داشت برای تاثير پذيری ان تحريم ها بايد در شورای امنيت با روسيه و چين به تبادل نظر نشست.