عباس ميلانی، نويسنده و پژوهشگر ايرانی ساکن آمريکا، در گفتگو با بخش فارسی صدای آمريکا، از فريدون هويدا نويسنده و ديپلمات پيشين ايرانی سخن می گويد. ميلانی نويسنده کتابی در مورد هويدا با عنوان "معمای هويدا" است که با استقبال زيادی نيز مواجه شده است.

عباس ميلانی می گويد که آشنايی او با هويدا به زمانی بر می گردد که شروع به تحقيق برای کتاب معمای هويدا کردم و بعد از مدتی اين آشنايی به دوستی تبديل شد.