کارکنان بهداشتی فلسطينی می گويند حمله هوايی امروز (دوشنبه) اسرائيل در شمال نوار غزه يک شبه نظامی وابسته به گروه افراطگرای اسلامی حماس را کشته و دو تن ديگر را زخمی کرد.

ارتش اسرائيل گفت هواپيمای جنگنده اين کشور يک جوخه فلسطينی، که به داخل اسرائيل خمپاره شليک می کرد، را هدف قرار داد. 

از زمانيکه حماس در خردادماه گذشته کنترل نوار غزه را بدست گرفت اسرائيل بر حملات هوايی خود به غزه افزوده است. شبه نظاميان فلسطينی بطور مستمر از شمال نوار غزه برای شليک خمپاره و موشک به داخل اسرائيل استفاده می کنند.