مقامات پاکستانی ميگويند آنها بيش از ۳۰۰۰ نفر، که بر اساس مقررات وضعيت فوق العاده در آن کشور بازداشت شده بودند، را آزاد کردند.

سخنگوی وزارت کشور پاکستان آزادی اين عده را امروز زمانی اعلام کرد که پرويز مشرف عازم عربستان برای ديدار با ملک عبدالله و زيارت کعبه در مکه است.

اين سفر باعث گمانه زنی هائی مبنی بر گفتگوی بين مشرف و نواز شريف نخست وزير پيشين که در عربستان در تبعيد بسر ميبرد شده است.

شريف يکی از رهبران بر جسته مخالفان مشرف است که گفته است با مشرف ديدار نخواهد کرد . مشرف که تا سال ۱۹۹۹ نخست وزير منتخب و قانونی کشور بود در کودتائی در اين سال توسط مشرف از مقام خود خلع شد.

در همين حال، قضات ديوانعالی کشور منصوب  مشرف چالش قانونی مخالفان مشرف درباره انتخاب دوباره او به رياست جمهوری را رد کردند.

روز دوشنبه دادستان کل پاکستان گفت پرونده شکايات بر اساس يک اصل تکنيکی رد و مختومه اعلام شد. فقط يک پرونده ديگر باقيست که اواخر هفته جاری مورد بررسی قرار ميگيرد.