شرکت ملی نفت عربستان سعودی ميگويد حريق در يک خط لوله گاز بيست و هشت کارگر را در شرق آن کشور کشته است.

آرامکو ميگويد حريق سحرگاه امروز، يکشنبه، هنگامی رخ داد که کارگران سرگرم عمليات ترميم و نگهداری خط لوله در سی کيلومتری تاسيسات گاز هويه بودند.

 آرامکو ميگويد حريق مهار شده است تمامی اقدامات لازم برای بازگشت به وضعيت عادی در گازرسانی بعمل آمده است.