در برنامه زير ذره بين دکتر عليرضا نوری زاده، روزنامه نگار و تحليل گر مسائل سياسی در پاسخ به سئوال فرج اردلان از بخش فارسی صدای آمريکا، ورود علی اکبر محرابيان و غلامحسين نوذری به کابينه احمدی نژاد را مورد بررسی قرار می دهد.