پرويز مشرف رئيس جمهوری پاکستان تشکيل دولتی موقت را تدارک ديده است که قرار است جايگزين پارلمان کنونی شود و بر انتخاباتی نظارت کند که انتظار ميرود در ماه ژانويه و در شرايط وضعيت اضطراری انجام گيرد.

ژنرال مشرف، محمدميان سومرو رئيس سنا را به عنوان رئيس دولت موقت برگزيده است. سومرو که قرار است روز جمعه، فردا، مراسم تحليف خود را انجام دهد، بر انتخاباتی نظارت خواهد کرد که ژنرال مشرف قول داده است تا روز نهم ژانويه انجام گيرد. رهبران مخالف اين قول را بی ارزش جلوه داده اند و ميگويند برگزاری انتخابات آزاد و منصفانه در شرايط وضعيت اضطراری ممکن نيست.

 در همين حال امروز دو شبکه تلويزيونی از چهار شبکه اصلی پاکستان پس از موافقت با مقرراتی جديد که پخش خبرهای مستقيما انتقادی از دولت را منع ميکند، کار خود را ازسر گرفتند. اين شبکه ها در پی برقراری وضعيت اضطراری در روز سوم نوامبر بسته شدند.

در اين ميان يک ديپلمات آمريکائی با بی نظير بوتو نخست وزير پيشين که در لاهور در بازداشت خانگی است و سعی ميکند با همکاری ديگر هبران مخالف ائتلافی عليه ژنرال مشرف بوجود آورد ملاقات و مذاکره کرد. اين ملاقات در آستانه ماموريت جان نگرو پونته قائم مقام وزارت امورخارجه آمريکا انجام گرفت که هدف آن ارزيابی اوضاع پاکستان است.

 امروز، پنجشنبه، کراچی صحنه تظاهراتی عليه ژنرال مشرف بود که به کشته شدن سه نفر از جمله دو پسر بچه منجر شد.