رئيس جمهوری اسرائيل، شيمون پرز، نخستين رئيس جمهوری اسرائيل است که در برابر قوه مقننه يک کشور عمدتا مسلمان صحبت کرده است.

پرز، که امروز (سه شنبه) در برابر پارلمان ترکيه سخنرانی می کرد، گفت اسرائيل موظف است به کشمکش با فلسطينيان خاتمه دهد. وی اضافه کرد، هيچگونه پايه اخلاقی برای تروريسم وجود ندارد، و صلح مهمترين چيز است.

رئيس تشکيلات خودمختار فلسطينی، محمود عباس، که در ميان حضار بود، پس از شيمون پرز سخنرانی کرد. وی گفت هرگونه تلاش برای ايجاد خلل در کنفرانس مورد حمايت آمريکا درباره خاورميانه که بزودی برگزار می شود آثار منفی برجای خواهد گذارد. وی اين کنفرانس را «يک فرصت تاريخی» خواند.

عباس همچنين گفت تلاش ها برای صلح می بايست بلندی های جولان و حل مسئله ميليونها آواره فلسطينی را نيز در بر بگيرد. وی گفت شهر اورشليم نقش کليدی در اين توافق ايفا خواهد کرد.

شيمون پرز و محمود عباس در آنکارا با عبدالله گل، رئيس جمهوری ترکيه، درباره طرح نهايی ايجاد يک منطقه مشترک صنعتی در کرانه باختری ملاقات کردند. شرکت های ترکيه ای طبق اين طرح به سرمايه گذاری در منطقه خواهند پرداخت.

ترکيه نزديک ترين متحد اسرائيل در جهان اسلام است، و در گذشته بين دولت کليمی و همسايگان عربش نقش يک ميانجی را ايفا کرده است.

ديروز (دوشنبه) پرز گفت کشور وی آماده است تا با فلسطينيان صلح کند، اما وی در مورد کنفرانس آتی خاورميانه دعوت به احتياط کرد و گفت نبايد انتظار داشت نتايج فوری در برداشته باشد.