شش سرباز ناتو و سه سرباز افغان در حمله شورشيان در شرق افغانستان کشته شدند.

 نيروی کمک های امنيتی بين المللی تحت فرماندهی ناتو، موسوم به ايساف در اطلاعيه ای که امروز، شنبه ، منتشر کرد ميگويد در تيراندازيهای متعاقب اين حمله هشت سرباز ناتو و يازده سرباز افغان نيز مجروح شدند.

 اطلاعيه ميگويد تيراندازيها در پی شليک راکت و نارنجک و سلاح های سبک توسط شورشيان به يک واحد گشتی از چند موضع مختلف رخ داد. اطلاعيه محل حمله را دقيقا مشخص نميکند و تابعيت سربازان ناتو را اعلام نکرده است. اما خبرگزاری آسوشيتدپرس به نقل از يک افسر آمريکائی ميگويد زدوخورد جمعه شب در ولايت نورستان رخ داد و سربازان آمريکائی نيز جزو کشته شدگان و مجروحين هستند.

 در واقعه ای ديگر يک غير نظامی افغان در انفجاری انتحاری در ولايت قندوز کشته شد که بمب گذار سربازان آلمانی ناتو را هدف گرفته بود.