دانشمندانی که در بانکوک تشکيل جلسه داده اند ميگويند آنفلوآنزای مرغی کماکان در چند کشور آسيائی و آفريقائی شايع است.

 هماهنگ کننده امور مربوط به آنفلوآنزای مرغی و انسانی در سازمان ملل متحد ديروز، چهارشنبه، به خبرنگاران گفت پيشرفت هائی حاصل شده است اما مشکلات کماکان باقی است.

 دکتر ديويد نابارو گفت بنگلادش، اندونزی و ويتنام از جمله کشورهائی هستند که مشکل دارند. وی گفت در آفريقا، مصر و نيجريه موجب نگرانی اند.

 نابارو گفت تايلند در کنترل ويروس موسوم به H5N1 موفقيت بيشتری داشته است.

اين ويروس بيشتر در آسيا شايع شده بود اما بتدريج به آفريقا و اروپا نيز سرايت کرده است.

ويروس H5N1 از ده سال پيش که نخستين بار در هنگ کنگ شايع شد دست کم موجب مرک دويست و يازده نفر در يازده کشور جهان شده است.

سازمان جهانی بهداشت ميگويد تمامی شواهد و اطلاعات جمع آوری شده نشان ميدهد که تماس با پرندگان آلوده عامل مرگ ميرها بوده است.

 دانشمندان از آن نگرانند که اين ويروس تغيير شکل بدهد و بتواند از انسان به انسان نيز منتقل شود.