در برنامه زير ذره بين دکتر عليرضا نوری زاده، روزنامه نگار و تحليل گر مسائل سياسی در پاسخ به سئوال فرج اردلان از بخش فارسی صدای آمريکا، تحولات در روابط ايران و امريکا پس از اعلام آزادی بازداشت شدگان ايرانی در عراق در آينده ای نزديک را مورد بررسی قرار می دهد.