دکتر عليرضا نوری زاده، روزنامه نگار مقيم لندن، در پاسخ به سوال خبرنگار شبکه خبری فارسی صدای آمريکا، درخواست نمايندگان مجلس شورای اسلامی از محمود احمدی نژاد، به منظور ارائه توضيحات در مورد نحوه استفاده از ۱۲۰ ميليارد دلار درآمد ارزی، را مورد تجزيه و تحليل قرار می دهد.