روز يکشنبه ۷ دانشجوی دانشگاه در يک آتش سوزی که در يک ويلا در ايالت کارولينای شمالی روی داد جان باختند.

اين آتش سوزی در ساعت ۷ بامداد روی داد و ۶ تن ديگر از کسانی که در ويلا بودند نيز مجروح شدند.

اين ويلا که در نزديک مرز ايالت کارولينای جنوبی قرارداشت روی چوبهای بلند ساخته شده بود و شعله های آتش بسرعت پله های چوبی را سوزاند و قربانيان در داخل ويلا به دام افتادند.

آتش نشانان گفتند يکی از زنده ماندگان با پريدن از ساختمان به داخل آبراه کنار آن جان سالم بدر بُرد.