ارتش آمريکا درعراق اعلان کرد ۱۱ نفر در اثر حمله هوايی امروز (سه شنبه) به شمال بغداد کشته شده اند.

سخنگوی ارتش آمريکا گفت هليکوپترهای آمريکايی گروهی مرد را که سرگرم نصب بمب های جاده ای بوده اند هدف قرار داده بودند. وی گفت که مظنونين به داخل خانه ای در حوالی گريختند و هليکوپتر نظامی به شليک به سمت ايشان ادامه داد.

اين سخنگو گفت ارتش همچنان مشغول بررسی اين حادثه است. اما وی اضافه کرد که گزارشات اوليه حاکی است شش غيرنظامی و پنج شبه نظامی جزو کشته شدگان هستند. پنج نفر ديگر که در اين حادثه زخمی شده بودند به بيمارستانی در نزديکی تکريت نقل مکان داده شدند.

ارتش آمريکا می گويد نسبت به مرگ غيرنظاميان متاسف است، اما شبه نظاميان را مقصر دانست که برای فرار از حمله نيروهای آمريکايی به يک خانه مسکونی پناه برده بودند.

به گفته اهالی محل، ۱۴ نفر منجمله زن و کودک، در اين حمله کشته شده اند.

ارتش آمريکا همچنان در مورد حادثه مرگبار ديگری در ۱۹ مهرماه که در آن نه کودک و شش زن کشته شده بودند تحقيق می کند. آن حمله در طی عملياتی در شمال غربی بغداد که رهبران ارشد القاعده در عراق را هدف قرار داده بود صورت گرفت.