حسن روحانی، مذاکره کننده و مقام پيشين هيات هسته ای جمهوری اسلامی ايران، از سياست خارجی دولت احمدی نژاد و طرز ادراه مذاکرات هسته ای نسبت به دولت محمود احمدی نژاد انتقاداتی را مطرح کرده است.

دکتر عليرضا نوری زاده، نويسنده، روزنامه نگار و تحليل گر مسايل سياسی مقيم لندن، در پاسخ به پرسش خبرنگار بخش فارسی صدای آمريکا انتقادات حسن روحانی از دولت احمدی نژاد را مورد بررسی قرار داد.