نخست وزیرترکیه می گوید ممکن است دولت امروز پنجشنبه با تسلیم پیشنهادی به پارلمان درخواست کند که عملیات نظامی علیه شورشیان کرد را در شمال عراق مورد تصویب قراردهد.

رجب طیب اردوان نخست وزیر ترکیه شامگاه روز چهارشنبه طی مصاحبه ای اظهارداشت مقامات ترکیه پیش نویس فرمانی را آماده ساخته اند که مجوز پارلمان را برای توسل به یک تهاجم نظامی ظرف یک سال خواستارشده است.

ترکیه می گوید شورشیان حزب کارگران کردستان ازپایگاه های خود درشمال عراق به ترکیه حمله می کنند.

آمریکا نسبت به هرگونه اقدام نظامی یک جانبه ترکیه برای تعقیب شورشیان هشدارداده است.

سخنگوی کاخ سفید اظهار داشت آمریکا خواستار همکاری با ترکیه و عراق برای محو مشکل تروریسم درشمال عراق است و معتقد است که این اقدام را می توان بدون توسل به عملیات نظامی انجام داد.