دکتر عليرضا نوری زاده، نويسنده، روزنامه نگار و تحليل گر مسايل سياسی مقيم لندن، در پاسخ به پرسش خبرنگار بخش فارسی صدای آمريکا جو غالب بر مراسم روز قدس ۱۳۸۶ را مورد بررسی قرار داد. وی از جمله گفت سياست خارجی جمهوری اسلامی ايران بيش از پيش فلسطينی می شود و اين به نفع مردم ايران نيست.