از ابتدای روی کار آمدن جمهوری اسلامی در ايران، تلاش رهبران جمهوری اسلامی اين بوده که دو نهاد دادگستری و آموزش و پرورش را از بيخ و بن متحول سازند و اين دو نهاد را منطبق با ايدئولوژی اسلامی آيت الله خمينی سازند.

دکتر عليرضا نوری زاده، نويسنده، روزنامه نگار و تحليل گر مسايل سياسی مقيم لندن، در پاسخ به پرسش خبرنگار بخش فارسی صدای آمريکا سياست اسلامی کردن نظام آموزش و پرورش در ايران را مورد بررسی قرار داد.