قطعنامه پيشنهادی آمريکا عليه جمهوری اسلامی ايران، که از قطعنامه ای پيشين سفت و سخت تر است، در ميان اعضای شورای امنيت پخش شده است.

دکتر عليرضا نوری زاده، نويسنده، روزنامه نگار و تحليل گر مسايل سياسی مقيم لندن، در پاسخ به پرسش خبرنگار بخش فارسی صدای آمريکا امکان صدور قطعنامه جديد تحريم ها عليه جمهوری اسلامی را مورد بررسی قرار داد.