اتحادیه افریقا از حمله افراد مسلح به صلحبانان این اتحادیه در دارفور خبر داده است.

در این حمله ۷ سرباز کشته و ۸ سرباز زخمی شدند.اتحادیه افریقا می گوید شماری از صلحبانان نیز ناپدید شده اند.

ارتش سودان و جنبشهای جدائی خواه دارفور هریک دیگری را مسئول این حمله قلمداد کرده اند.